63/17 NV o technických prohlídkách a měření emisí vozidel; T: 28.4.2017

Zásadním cílem předkládané novely je jednak vymezit způsob zapojení stanic měření emisí do Informačního systému stanic technické kontroly a upravit povinnosti provozovatele stanice měření emisí s tím spojené. Dalším cílem je stanovení výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek v souvislosti s podmínkami pro udělování oprávnění provozovatelům stanic technické kontroly pro osobní a užitková vozidla.

Vydání novely vyhlášky je tedy nezbytným krokem pro zajištění funkčního systému provádění technických prohlídek a měření emisí vozidel, který je realizován prostřednictvím Informačního systému stanic technické kontroly v souvislosti s měřením emisí, a dále nastavení podmínek týkajících se záměrů provozování stanice technické kontroly v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu činnostmi stanice technické kontroly spočívající ve stanovení výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/