63/15 Návrh věcného záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech; T: 28.4.2015

Navrhovaná právní úprava zásadně mění charakter trvalého pobytu tak, aby byla stanovena povinnost hlásit se k trvalému pobytu podle místa skutečného pobytu fyzické osoby. Navazujícím novým institutem je pak přechodný pobyt, kterým se rozumí pobyt mimo místo trvalého pobytu, který přesáhne dobu delší 90 dnů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/