63/14 Návrh vyhlášky o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin; T: 27.5.2014

Předkládaný návrh vyhlášky zajistí dosud neřešenou problematiku ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin. Výše uvedené problematice je věnována nová hlava II novely zákona – Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (§ 2a až § 2j).

Návrh vyhlášky stanovuje:

podrobnosti o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin (dále jen „Národní program“), způsob a rozsah hodnocení genetických zdrojů lesních dřevin uložených a reprodukovaných v Národní bance osiva a explantátů lesních dřevin, obsah a pravidla vedení dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin zařazených do Národního programu, a rozsah identifikačních údajů při poskytování vzorků genetických zdrojů, podrobnosti o poskytování vzorků a velikost těchto vzorků.
Národní program zpracuje a vyhlásí Ministerstvo zemědělství podle čl. II bodu1 novely zákona do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a uveřejní ho ve Věstníku Ministerstva zemědělství a na internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup. Předpokládaný termín vyhlášení Národního programu je 1. 7. 2014.

Vzhledem k tomu, že předkládaný návrh vyhlášky upřesňuje některá ustanovení týkající se podmínek ochrany a reprodukce genetických zdrojů v rámci Národního programu, je nezbytné, aby navrhovaná vyhláška nabyla účinnosti současně s vyhlášením Národního programu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/