63/13 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012; T: 29.4.2013

Předložená zpráva představuje pravidelnou roční zprávu, která hodnotí výsledky jednotlivých součástí finanční kontroly. Samostatně vyhodnocuje systém finančního řízení a kontroly v odpovědnosti řídících a výkonných struktur, systém veřejnosprávních kontrol hospodaření s prostředky rozpočtu České republiky, systém veřejnosprávních kontrol a auditů finančních prostředků ze zahraničí, činnost interního auditu v orgánech veřejné správy, ochranu proti podvodnému jednání a centrální harmonizaci finanční kontroly ve veřejné správě.

Zpráva a navržené usnesení vlády České republiky stanoví úkol k vytvoření Informačního systému pro koordinaci plánování veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory (dotací). Náklady na zpracování informačního systému dosáhnou maximálně 4 mil. Kč a budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva financí na rok 2013 a 2014. Předložená zpráva ani navržené usnesení vlády České republiky nezakládají žádné další finanční nároky na státní rozpočet, nemají dopad na veřejné rozpočty. Zpráva zahrnuje též přehled závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol, přehled výsledků veřejnosprávních kontrol a auditů finančních prostředků ze zahraničí a přehled nesrovnalostí postoupených Evropskému úřadu pro boj proti podvodům.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/