63/10 Změna Úmluvy Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO) přijaté na 20. zasedání shromáždění; T: 31.3.2010

Mezinárodní družicová organizace pro pohyblivé služby /dále jen „IMSO“/ je mezinárodní vládní organizace, která vznikla v roce 1999 po rozdělení původní Mezinárodní námořní družicové organizace INMARSAT (dále jen „INMARSAT“) na privátní společnost INMARSAT Holdings Ltd. (dále jen „Společnost INMARSAT“) a na mezinárodní organizaci IMSO.

Hlavním účelem IMSO je, z pověření Mezinárodní námořní organizace IMO /dále jen „IMO“/, výkon dohledu nad poskytováním veřejných družicových pohyblivých služeb pro Světový námořní tísňový a bezpečnostní systém /dále jen „GMDSS“/. Cílem změn Úmluvy je na základě pověření od IMO zajistit mezinárodní dohled nad provozem systému GMDSS a dodržování standardů systému LRIT.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/