63/23 Novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře;T:4.5.2023

Předmětem novely zákona o státní sociální podpoře nejsou změny jednotlivých dávek státní sociální podpory, nýbrž opatření, která směřují ke zrychlení a zjednodušení řízení o dávkách státní sociální podpory. V zákoně o Úřadu práce České republiky se navrhuje zavést vzájemnou součinnost a spolupráci mezi Českou správou sociálního zabezpečení, Úřadem práce České republiky a Ministerstvem práce a sociálních věcí v oblasti sdělování údajů o osobách, kterým zaměstnavatel udělil oprávnění (plnou moc) jednat za něj ve stanovených oblastech vůči Úřadu práce nebo ministerstvu. Materiál se předkládá na základě aktuální potřeby mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2023.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 5. 2023.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/