63/21 Novela vyhlášek provádějících zákon o archivnictví a spisové službě; T:25.5.2021

Návrh vyhlášky obsahuje novelu vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a novelu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 645/2004 Sb. je novelizována především z důvodu zprovoznění nového informačního systému pro vedení evidence Národního archivního dědictví. Vyhláška č. 259/2012 Sb. je novelizována zejména z důvodu změn obsažených v novele zákona č. 499/2004 Sb., jež je součástí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, tzv. „DEPO“. Novela vyhlášky č. 259/2012 Sb. souvisí dále s implementací § 13 odst. 2 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, který pro oblast výkonu spisové služby v elektronických systémech přinese zefektivnění, zrychlení a zpřesnění v oblasti příjmu a evidence dokumentů v podatelnách veřejnoprávních původců.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25. 5. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/