63/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele T:26.6.2020

V souvislosti se změnami v oblasti insolvenčního práva a též s ohledem na rekodifikaci soukromého práva se navrhuje aktualizace zákona č. 118/2000 Sb., a to tak, aby odpovídal terminologickému a koncepčnímu vývoji ostatních právních odvětví, a dosažení optimální ochrany zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele včetně eliminace možného zneužití dané úpravy. Změna se týká např. definice rozhodného období, platební neschopnosti, splatnosti mzdového nároku, problematiky změny osoby s dispozičním oprávněním, možnosti odečtu kompenzace.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovaní@komora.cz nejpozději do 26. 6. 2020.