62/17 Rozeslání návrhu surovinové politiky do meziresortního připomínkového řízení; T: 2.5.2017

Ze zákona povinný proces posuzování SEA byl úspěšně završen dne 22. března 2017, kdy Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k návrhu koncepce „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“, které je uvedeno v části IV. předloženého materiálu. Na základě procesu SEA nedošlo ke změně obsahu Koncepce souhlasně projednané vládou (usnesení vlády ze dne 3. února 2016 č. 77 k Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů) uvedené pro úplnost v části III předloženého materiálu. Předkládací zpráva se proto věnuje stanovisku SEA, zohlednění v něm obsažených podmínek a ukládací části návrhu usnesení vlády, nikoliv vlastnímu textu koncepce, ke které meziresortní připomínkové řízení proběhlo před procesem SEA.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/