62/16 Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní; T: 4.4.2016

Navrhuje se zavést novou formu automatické výměny informací jako součást mezinárodní spolupráce při správě daní. Výměna bude probíhat mezi členskými státy Evropské unie a jejím předmětem budou tzv. předběžná daňová rozhodnutí a předběžná posouzení převodních cen. Informace se v souladu se směrnicí poskytnou v omezeném rozsahu i Evropské komisi a Ministerstvu financí.

Předběžná daňová rozhodnutí, tzv. rulings, v českém právním řádu odpovídají zejména rozhodnutím o závazném posouzení, vydávaným podle daňového řádu a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předběžná posouzení převodních cen, tzv. advance price arrangements resp. advance price agreements (APA), pak v českém právním řádu odpovídají závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami podle § 38nc zákona o daních z příjmů.

Vyměňovat se budou pouze taková předběžná daňová rozhodnutí nebo předběžná posouzení převodních cen, které souvisí s přeshraničními transakcemi. Výměna bude probíhat dvakrát ročně a za Českou republiku ji bude zabezpečovat Generální finanční ředitelství. Jednorázově se také vymění informace o všech předběžných daňových rozhodnutích a předběžných posouzeních převodních cen, která byla vydána po 31. prosinci 2011. Cílem zavedení automatické výměny informací o předběžných daňových rozhodnutích a o předběžných posouzeních převodních cen je zvýšení transparentnosti, a tím řešení problémů spojených s agresivním daňovým plánováním a mezinárodními daňovými úniky, zejména v návaznosti na tzv. kauzu Lux leaks, která vyšla najevo v listopadu 2014.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/