62/15 Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2015); MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 15.4.2015

Zkrácení připomínkového řízení bylo schváleno dopisem předsedy vlády č.j. 4452/2015-OVA ze dne 26. března 2015.

Prorůstová hospodářská politika vlády má za následek oživení české ekonomiky. Pro rok 2015 předpokládáme růst reálného HDP ve výši 2,7 %, a to při udržení salda sektoru vládních institucí nad úrovní -3 % HDP (-1,9 % HDP). V letech 2016-2018 je odhadováno průměrné fiskální úsilí ve výši 0,2 p. b. HDP ročně, což povede k zlepšení vývoje salda sektoru vládních institucí až na -0,6 % HDP v roce 2018 při predikovaném strukturálním saldu ve výši -1,1 % HDP. Očekává se tedy, že ČR v roce 2018 v podstatě dosáhne svého střednědobého rozpočtového cíle, který je pro ČR stanoven v podobě strukturálního salda ve výši -1,0 % HDP. Zejména v důsledku pokračujícího ekonomického růstu a díky efektivnějšímu řízení likvidity státní pokladny došlo v roce 2014 k poklesu vládního dluhu o 2,5 p. b. na 42,6 % HDP. Jeho pokles očekáváme i v letech projekce, a to až na 40,2 % HDP v roce 2018, což má za následek dosažení úspory úrokových výdajů v roce 2015 ve výši 0,1 % HDP a jejich následnou stabilizaci v letech 2016-2018 na úrovni 1,1 % HDP.

Prioritou vlády v oblasti fiskální politiky pro následující roky je v těchto pozitivních krocích pokračovat i nadále a zaměřit se na narovnání tržního prostředí a posílení výběru daní. Hlavními opatřeními v této oblasti by měly být kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb a restrukturalizace finanční správy.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/