62/14 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020; T: 20.5.2014

Cílem OP PIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Operační program stojí na následujících vzájemně se doplňujících prioritách, které přispívají k naplnění výše formulovaného cíle:

1. Zvýšení počtu firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru

2. Rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou

3. Posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství

4. Usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu rozšířením sítí vysokorychlostního internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií.

  • Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
  • Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“
  • Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“
  • Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“
  • Prioritní osa 5 je věnována technické pomoci.

Operační program je předkládán do vnějšího připomínkového řízení jako ucelený dokument ve smyslu jeho struktury, intervenční logiky a zaměření intervencí (aktivit) v rámci jednotlivých prioritních os a specifických cílů programu, včetně interního rozložení finančních alokací na prioritní osy daného příslušnou evropskou legislativou a metodikou pro operační programy.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/