62/10 Protokol o výsadách a imunitách mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO); 31.3.2010

Mezinárodní družicová organizace pro pohyblivé služby /dále jen „IMSO“/ je mezinárodní vládní organizace, která vznikla rozdělením původní Mezinárodní námořní družicové organizace INMARSAT (dále jen „INMARSAT“) na privátní společnost INMARSAT Holdings Ltd. (dále jen „Společnost INMARSAT“) a na mezinárodní organizaci IMSO.

Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodní námořní družicové organizace INMARSAT (dále jen „Protokol“) vstoupil v platnost dne 30. července 1983, a byl změněn k 15. dubnu 1999 po privatizaci a vzniku IMSO. ČR doposud nebyla stranou Protokolu a ani nepřistoupla k jeho změně. Povinnost uzavřít Protokol pro ČR jako stranu Úmluvy vyplývá z čl. 9 odst. 6 Úmluvy. Cílem Protokolu je vymezit právní status IMSO a definovat výsady a imunity, které bude IMSO, resp. její orgány či personál, požívat za účelem řádného výkonu svých funkcí.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/