62/23 Novela zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic;T:17.5.2023

Hlavním cílem návrhu je odstranit identifikované nedostatky právní úpravy, zejména zjednodušit a zpřehlednit věcné oblasti, do kterých směřuje podpora poskytovaná prostřednictvím Státního fondu podpory investic.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 5. 2023.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/