62/21 Novela vyhl. č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí; T:24.5.2021

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí obsahuje podrobnosti v oblasti Standardů kvality péče, výživových norem pro děti do 3 let věku v jeslích, rozsahu úklidu po jiných činnostech realizovaných mimo provozní dobu v prostorách jeslí a požadavků na dostatečné denní a umělé osvětlení prostor určených pro denní pobyt dětí v jeslích.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 5. 2021.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/