6/16 Návrh vyhlášky o požadavcích na systém řízení; T: 26.1.2016

Návrh vyhlášky doplňuje a upřesňuje již nevyhovující stávající právní úpravu, tj. vyhlášku č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd, zrušenou novým atomovým zákonem, a to nejen ve výše zmíněných oblastech, ale také v oblasti obsahu dokumentace, provádění procesů a způsobu plánování v systému řízení, posuzování účinnosti systému řízení a zajištění trvalého rozvíjení kultury bezpečnosti.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/