6/15 NV o zahraničním obchodě s vojenským materiálem; T: 9.2.2015

Předmětem novely je přijetí nového seznamu vojenského materiálu (příloha č. 1 stávající vyhlášky). Seznam vojenského materiálu stanoví v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem prováděcí předpis na základě Společného seznamu vojenského materiálu Evropské unie, který je pravidelně v rámci Evropské unie revidován a zpřesňován s ohledem na požadavky a aktuální vývoj v dané oblasti. Díky upřesněním seznamu vojenského materiálu lze očekávat pozitivní dopad v tom, že právní úprava je pro podnikatele jasnější a srozumitelnější.

Návrh vyhlášky není spojen s požadavky na navýšení prostředků ze státního rozpočtu České republiky ani z rozpočtů územních samosprávných celků. Rovněž se nepředpokládají dopady do sociální sféry, na životní prostředí, ani na rovné postavení mužů a žen. V rámci materie, jež vyhláška upravuje, nejsou shledána žádná korupční rizika, která by měla být vyhodnocena.

Při tvorbě novely vyhlášky nebyla vypracována RIA, neboť navržená vyhláška implementuje právo EU, kde není možné zvažování různých variant implementace.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/