6/13 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 – 2013, aktualizace pro rok 2013; T: 18.1.2013

Aktualizovaný HVDI pro rok 2013 plně vychází ze schváleného rozpočtu SFDI na rok 2013 a střednědobého výhledu na roky 2014 a 2015, kde výdajový limit pro rok 2013 je stanoven ve výši 37,6 mld Kč. SFDI byla navíc poskytnuta účelová dotace ve výši 6 mld Kč na spolufinancování akcí Operačního programu Doprava pro rok 2013. Takto sestavený rozpočet však nepokrývá v roce 2013 (ani v letech následujících) potřeby financování rozvoje dopravní infrastruktury.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/