61/15 Návrh vyhlášky o bateriích a akumulátorech (nakládání s odpady); T: 28.4.2015

Rozšíření aktuálního formuláře roční zprávy v tabulkách č. 2 a 4 přílohy č. 3 vyhlášky o bateriích a akumulátorech. Dále rozšíření formuláře roční zprávy o samostatnou přílohu, která bude obsahovat přehled hospodaření s prostředky určenými na finanční zajištění plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů, se kterými provozovatel kolektivního systému uzavřel smlouvu o společném plnění (tabulka č. 8 přílohy č. 3 uvedené vyhlášky).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/