61/14 Novela zákona o dani z nemovitých věcí; T: 30.5.2014

Cílem navrhované právní úpravy je provedení některých věcných upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe. Návrh rovněž sleduje odstranění zjištěných nejasností v právní úpravě daně z nemovitých věcí přijaté v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, včetně potřebného upřesnění používaných pojmů a provedení některých legislativně technických úprav.

S ohledem na specifika nového pojetí nemovitých věcí v občanském zákoníku je třeba stávající právní úpravu daně z nemovitých věcí v zájmu právní jistoty poplatníků vymezit jednoznačněji při zachování provázanosti jak s občanským zákoníkem, tak
s dalšími souvisejícími právními předpisy.

Předložený návrh zákona zachovává kontinuitu s daňovým režimem platným a účinným do 31. prosince 2013 a přináší zejména nezbytné upřesnění vymezení předmětu daně z pozemků a předmětu daně ze staveb a jednotek, včetně jednoznačného vymezení skutečnosti, kdy se stavba či jednotka stávají předmětem daně ze staveb a jednotek. V souvislosti s tím se zavádí nový pojem zdanitelná jednotka.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/