61/13 Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti; T: 8.5.2013

Základním cílem návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) je nastavit mechanismus aktivní spolupráce mezi soukromým sektorem a veřejnou správou za účelem vyšší efektivity řešení kybernetických bezpečnostních incidentů, zavést do praxe soubor oprávnění a povinností s cílem zvýšit bezpečnost kybernetického prostoru.

Nastavením předvídatelného transparentního postupu pro subjekty, které budou zatíženy zákonnou regulací, které mají zajistit detailnější přehled o hrozbách a rizicích, jež se vyskytují v kybernetickém prostoru, se umožní reagovat v rychlém sledu na hrozby, které ohrožují bezpečnost informací v informačních systémech nebo bezpečnost služeb a sítí elektronických komunikací.Pro subjekty, na něž dopadá regulace, jsou v návrhu zákona stanoveny konkrétní povinnosti, prostřednictvím kterých dojde ke zvýšení ochrany jejich informačních systémů, resp. sítí, které provozují.

Návrh zákona je založen na třech základních pilířích, a to na zavedení bezpečnostních opatření (standardizace) ve vybraných informačních a komunikačních systémech, na hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů a na provádění protiopatření.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/