61/10 Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2009; T: 31.3.2010

V roce 2009 vstoupila v platnost rozsáhlá novela zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, který je základní právní normou upravující prostředí v energetice, práva a povinnosti účastníků trhu neboli pravidla a fungování energetického trhu v odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, nediskriminační regulaci a výkon státní správy v energetických odvětvích.

Zákon uplatňuje principy platné v Evropské unii (EU) pro energetická odvětví. Energetickým zákonem se řídí podnikání v elektroenergetice, plynárenství a v teplárenství, i pravidla regulace a postupy státní správy v energetice.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/