6/10 Návrh vyhlášky o bateriích a akumulátorech; T: 29.1.2010

Hlavním důvodem vypracování nové vyhlášky o bateriích a akumulátorech (BA) byla potřeba upravit podrobnosti nakládání s BA tak, aby bylo dosaženo plné slučitelnosti a souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech (dále jen „Směrnice“). Dalším důvodem byla potřeba blíže specifikovat povinnosti výrobců BA, jejichž rámec udává zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/