61/22 Novela nař. vl. č. 74/2017 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol;T:5.5.2022

Návrh reaguje na nařízení Komise (EU) 2022/245, kterým se mění nařízení (EU) 2017/40, pokud jde o doprovodná vzdělávací opatření a výběr a schvalování žadatelů o podporu a slaďuje seznam doprovodných vzdělávacích opatření, které jsou umožněny v ČR, specifikuje období, v jakém má schválený žadatel doprovodná vzdělávací opatření provádět a upravuje povinnost schváleného žadatele o dostupných doprovodných vzdělávacích opatřeních informovat školy. Další změny jsou technického charakteru a vycházejí z poznatků a zkušeností z aplikační praxe v této oblasti. Jedná se například o zrušení baleného a krájeného ovoce a zeleniny, specifikuje podmínky pro schváleného žadatele, který není povinen poptávat doprovodná vzdělávací opatření podle zákona o zadávání veřejných zakázek a rozšiřuje se okruh informací, které je žadatel povinen uvádět do žádosti.A v neposlední řadě je rozšířen povinný podíl porcí dodávaných produktů z ekologické produkce, který se navrhuje stanovit na nejméně 10 %.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 5. 5.  2022.