60/17 Návrh protikorupčního strategického dokumentu na navazující období; T: 2.5.2017

Vládě se navrhuje postup spočívající ve zpracování a předložení analytického materiálu Východiska pro vytvoření strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017. Navrhuje se, aby ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu tento analytický materiál předložil vládě k projednání současně s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2018, tj. nejpozději do 30. listopadu 2017.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/