60/15 Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO; T: 23.4.2015

Program bude realizován formou veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).

Cílem programu je zvýšit aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“) zaměřeného na KETs v podnikové sféře. Důraz bude kladen na ekonomické oblasti, ve kterých ČR disponuje významným růstovým potenciálem. Jedná se zejména o výrobu dopravních prostředků, strojírenství, elektroniku a elektrotechniku, IT služby a software, výrobu a distribuci elektrické energie a léčiva a zdravotnické prostředky. Program tak bude přispívat k implementaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS 3) a k podpoře jejích vertikálních priorit.

Program je rovněž komplementární k aktivitám na podporu VaV z fondů EU, konkrétně k novému Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Program Aplikace, v kterém budou v rámci OP PIK podporovány projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, je široce zaměřen na všechny oblasti uvedené v RIS3, podpora bude poskytována výhradně v režimu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (GBER), příjemci mohou být pouze subjekty ze způsobilých regionů atd.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/