60/14 Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání; T: 23.5.2014

MPSV předkládá vládě analytický rozhodovací materiál nelegislativní povahy, který provádí celkové zhodnocení způsobů zabezpečení při pracovním úrazu a navrhuje doporučované řešení. Vytvoření materiálu bylo zadáno bez předem stanovených závěrů, což umožnilo jeho zpracovatelům dojít k návrhu optimálního řešení. To je rozdíl proti materiálu zpracovanému na základě usnesení Vlády ČR č. 180 ze dne 21. března 2012, podle něhož měli – po odmítnutí novely zákona o úrazovém pojištění – ministr financí a ministr PSV vypracovat a vládě předložit analýzu problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s věcnými návrhy na budoucí řešení s tím, že tyto návrhy budou vycházet ze závěrů porady ekonomických ministrů, kde tedy byl věcný záměr analýzy předem dán.

Materiál byl připravován po dobu několika měsíců, přičemž MPSV v rámci přípravných prací spolupracovalo s celou řadou subjektů, které jsou různou formou zainteresovány na budoucím způsobu zabezpečení zaměstnance při pracovním úrazu. Tito partneři byli vybráni tak, aby reprezentovali rozhodující subjekty působící v této oblasti:

  •  příslušný výbor Rady vlády pro BOZP a vybrané pracovní týmy RHSD,
  •  zástupci zaměstnavatelů: Hospodářská komora, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR,
  •  zástupci zaměstnanců: ČMKOS a ASO,
  •  přímo dotčená ministerstva: Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví,
  •  zástupci finančních institucí: Česká asociace pojišťoven, Česká národní banka.

 

Související soubory

/jak-na-