60/13 Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2013); MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 15.4.2013

Součástí KP je přehled institucionálních změn, které vláda připravuje. Zejména jde o vládou schválený návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který je v současné době projednáván PS PČR a navazující rozpracovaný návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Připravovaná opatření jsou cílená na zabezpečení proticyklického charakteru fiskální politiky, posílení střednědobého charakteru fiskální politiky s cílem zajistit vyrovnanost veřejných financí a konsolidaci i postupné snižování vládního zadlužení. Postupně tak budou realizovány kroky k implementaci směrnice o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.

 

Realizace této strategie je spojená s řadou rizik týkajících se především změn makroekonomických předpokladů, na kterých je KP postaven. Ta jsou dnes vyšší, než bývala v minulosti.

Návrh KP plně odpovídá požadavkům na zpracování vyplývajícím z aktualizovaného Code of Conduct pro přípravu stabilizačních a konvergenčních programů Paktu stability a růstu. V souladu s ním byly do KP zapracovány fiskální dopady zásadních, dříve připravených systémových reforem.

 

Tyto reformy zajistí, že deficity vlády se budou pohybovat pod úrovní 3,0 % HDP po celý horizont projekce; průměrné fiskální úsilí v období 2010-2013 představuje 0,8 p.b. Výsledkem je, že navzdory poměrně značné záporné produkční mezeře se očekávají deficity 2,8 % HDP ve všech letech výhledu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/