60/10 Novela zákona o advokacii; T: 9.4.2010

Předkládaným materiálem byla provedena poměrně rozsáhlá novelizace dosavadní právní úpravy, a to v návaznosti jak na nové vývojové trendy v oblasti poskytování právních služeb (včetně jiných členských států Evropské unie), tak v reakci na některé praktické problémy při výkonu advokacie.

Návrh zákona byl předložen jako vládní návrh Poslanecké sněmovně a projednán jako sněmovní tisk č. 560. V průběhu projednávání tohoto sněmovního tisku byly v návrhu provedeny ještě určité úpravy a doplnění; to se týkalo zejména zavedení identifikačních průkazů advokáta a zmocnění ke stanovení podrobností o těchto průkazech prováděcím právním předpisem, anebo vytvoření nového orgánu České advokátní komory – odvolací kárné komise.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/