60/22 Návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje ČR – záměr splavnění Odry; T:26.4.2022

Návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy rozvojového záměru splavnění Odry v blízkosti česko-polských hranic je předkládán v návaznosti na programové prohlášení vlády. Ministerstvo dopravy navrhuje  prostřednictvím změn usnesení vlády zrušení územních rezerv na všech větvích vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe kromě úseku splavnění Odry v blízkosti česko-polských hranic, který bude řešen v závislosti na připravovaných parametrech vodní cesty na polské straně od státní hranice s Německem.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 26. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/