60/21 Návrh Programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021—2027; T:17.5.2021

OPŽP je jedním z programů realizovaných v rámci politiky soudržnosti pro období 2021— 2027. Cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské úrovni. Tyto cíle bude OPŽP naplňovat realizací opatření, rozdělených do šesti specifických cílů popsaných v materiálu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 5. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/