60/18 Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu; T: 15.6.2018

Předkládané nařízení vlády je de facto zcela formálním krokem, neboť se jím vyhlašují lokality již projednané a následně vládou schválené v národním seznamu (nařízeními vlády č. 73/2016 Sb. a č. 207/2016 Sb.) a Evropskou komisí zařazené do evropského seznamu (rozhodnutími Evropské komise oznámenými pod č. C(2017) 8260 a č. C(2017) 8241). Nařízení vlády vydané podle § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. neumožňuje EVL a informace k nim uvedené nijak měnit, neboť v předkládané podobě byly vyhlášeny vládou a přijaty na evropský seznam Evropskou komisí.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/