6/23 Návrh vyhl. o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající OZE s výkonem do 50 kW;T:17.1.2023

Návrh vyhlášky upravuje požadavky na materiálové provedení výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie, na její vypnutí a odpojení od elektrické energie, na provedení kabelového vedení a na její vlastní instalaci.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 1. 2023.