6/20 Novela zákona o zadávání veřejných zakázek; T: 14.2.2020

Hlavním smyslem navrhované úpravy je odstranění nedostatků transpozice vytýkané České republice Evropskou komisí v Odůvodněném stanovisku – Porušení Smlouvy č. 2018/2271. Dále dochází ke zpřesnění některých ustanovení zákona, novelou však nejsou zaváděny nová práva a povinnosti, které by představovaly podstatné ekonomické dopady.

Návrh kromě odstranění nedostatků transpozice evropských zadávacích směrnic provádí změny, které povedou ke snížení administrativního zatížení na straně zadavatelů i dodavatelů, odstraňuje nepřiměřenou přísnost některých pravidel, vyjasňuje výkladové nejasnosti a v neposlední řadě také odstraňuje legislativně technické nedostatky textu Zákona. Nejedná se však o zásadní koncepční změny procesu zadávání.

/jak-na-