6/19 Akční plán boje s korupcí na rok 2019; T: 22.1.2019

AP 2019 vychází ze struktury Koncepce, která je postavena na čtyřech prioritách:

1. výkonná a nezávislá exekutiva,

2. transparentnost a otevřený přístup k informacím,

3. hospodárné nakládání s majetkem státu a

4. rozvoj občanské společnosti.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/