59/17 Pravidla uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy; T: 2.5.2017

Usnesení vlády č. 465/2010 bylo prvním krokem příkladného přístupu veřejné správy k nakupování zboží a služeb, jehož podstatou je zohledňovat environmentální hlediska a požadavky při vydávání finančních prostředků, kterými stát disponuje, a tím podporovat dodávky výrobků a služeb s vysokou užitnou hodnotou a omezeným dopadem na životní prostředí. K tomu účelu byla usnesením č. 465/2010 schválena Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Tato pravidla z roku 2010 podrobně popsala environmentálně šetrné požadavky pro dvě významné produktové kategorie, pro nábytek a výpočetní techniku. Podle původního předpokladu se usnesení mělo pravidelně aktualizovat a pravidla v jeho příloze rozšiřovat o další produktové kategorie v souladu s vývojem na úrovni EU[1].

S ohledem na vývoj v oblasti zadávání veřejných zakázek a poptávku státní správy a samosprávy po metodické podpoře v oblasti environmentálně i sociálně odpovědného zadávání dochází v pravidlech, která se tímto předkládá vládě ke schválení, ke dvěma zásadním změnám oproti přístupu z roku 2010.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/