59/16 Zajištění provozu Informačního systému datových schránek po roce 2017; T: 15.3.2016

Předložený materiál popisuje aktuální stav provozování ISDS v České republice, hodnotí jej, popisuje cílový stav a nabízí celkem čtyři varianty budoucího provozu ISDS, které podrobně vyhodnocuje, přičemž jednu variantu doporučuje jako nejvýhodnější. Materiál rovněž zohledňuje možná rizika plynoucí z jednotlivých variant.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/