59/14 Rizika na závazkování zbývající alokace operačních programů 2007-2013; T: 14.5.2014

Materiál obsahuje doporučení řídicím orgánům pro závazkování zbývající alokace operačních programů programového období 2007-2013 s ohledem na probíhající devizové intervence ČNB a dává k dispozici řídicím orgánům pro jejich sledování a závazkování zbytku alokace operačních programů predikci kurzu s cílem dočerpání alokace pro programové období 2007-2013 a zároveň, aby s ohledem na negativní dopad na státní rozpočet došlo k minimalizaci přezávazkování.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/