59/13 Návrh vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu); T: 26.4.2013

Materiál obsahuje návrh vyhlášky, kterou se stanovují zcela nové postupy, metody a požadavky v oblasti sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu pro veřejný sektor s ohledem na skutečnost, že tato oblast nebyla doposud v ČR upravena. Materiál dále vymezuje subjekty, kterých se účetní konsolidace bude týkat, jejich informační povinnosti a stanovuje pravidla a postupy nezbytné pro provedení účetní konsolidace se specifiky právě pro veřejný sektor.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/