59/10 Vyhláška o identifikačních průkazech advokátů; T: 2.4.2010

Cílem vyhlášky je především stanovit vzhled a podstatné náležitosti identifikačních průkazů advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů, které podle platné právní úpravy budou sloužit k prokazování oprávnění poskytovat právní služby podle právního řádu ČR.

Vydávání identifikačních průkazů opatřených čipem je považováno za další krok v elektronizaci justice v širším slova smyslu. Bez přijetí tohoto prováděcího právního předpisu by nebylo možno realizovat povinnost České advokátní komory vydávat po zápisu do seznamu advokátů těmto osobám identifikační průkazy.

 

Návrh vyhlášky dále upravuje způsoby použití identifikačního průkazu tak, aby byly stanoveny základní pravidla, jakým způsobem se identifikační karty používají při prokazování oprávnění vykonávat advokacii podle právního řádu ČR.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/