59/23 Novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;T:25.4.2023

Návrh zákona se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2023 k řešení rozpočtových dopadů valorizace důchodů a předčasných starobních důchodů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25. 4. 2023.