59/18 Změna dokumentace programu ev. č. 127 65 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel; T: 04.6.2018

Dlouhodobým záměrem Ministerstva dopravy je podpořit využívání prostředků státu i EU na obnovu vozidlového parku v železniční dopravě. Z toho důvodu dne 9. listopadu 2015 schválila vláda České republiky svým usnesením číslo 923 program „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“ (dále jen „Program“), který ve své původní podobě představoval právní základ pro poskytování dotací z prostředků EU, konkrétně s využitím Operačního programu Doprava, pro účely obnovy vozidlového parku v regionální i nadregionální dopravě.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/