58/17 Aktualizace Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje ITS do roku 2020 (s výhledem do roku 2050); T: 21.4.2017

Na 8 dokončených projektech bylo proinvestováno celkem 2,645 mld. Kč bez DPH. Plánované náklady u nových projektů jsou odhadovány na 2,675 mld. Kč bez DPH, přičemž u jednoho projektu nejsou náklady ještě stanoveny. Z 80 projektových záměrů v době této aktualizace jich 39 využívalo, využívá nebo plánuje využít finanční prostředky z Operačního programu Doprava (OPD1 a OPD2). Ovšem u některých projektových záměrů budou zdroje financování ještě upřesněny.

V roce 2017 se plánuje realizace u 34 projektů, které jsou zatím v přípravě, nebo jde o ideové záměry. V roce 2018 se plánuje realizace u 12 projektů, které jsou zatím v přípravě, nebo jde o ideové záměry. Realizace u zbylých projektů je plánována po roce 2018.

Související soubory

/jak-na-