58/16 Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže; T: 1.4.2016

Cílem implementace Směrnice je především jednotně stanovit pravidla nezbytná k zajištění toho, aby subjekty, kterým byla způsobena škoda v důsledku porušení soutěžních pravidel, mohly účinněji než dosud uplatňovat své soukromoprávní škodní nároky žalobami v občanském soudním řízení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/