58/14 Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2013; T: 13.5.2014

Smyslem tohoto materiálu je podat přehled o míře a způsobu plnění úkolů v oblasti snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2013 a zároveň přinést informace o jejím výhledu na nadcházející období. Jedná se o první hodnocení v oblasti redukování zátěže podnikatelů po ukončení realizace Plánu v letech 2008 až 2012 a po ukončení projektu Přeměření v polovině roku 2013.

Agenda je úzce propojena s aktivitami Evropské unie a strategickými dokumenty (Evropa 2020 – Udržitelný růst, Konkurenceschopnost – prioritou je zlepšení podnikatelského prostředí v rámci prioritní iniciativy Evropské unie „Průmyslová politika pro éru globalizace“, Národní program reforem, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti – zrušení 5 opatření v každé z 12-ti sledovaných oblastí, Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020). Jedná se o jednu z forem posílení konkurenceschopnosti podnikatelů v České republice i v mezinárodním přesahu. Díky snížení nákladů na plnění administrativních povinností, a samozřejmě i času s tím spojeným, se může podnikatel věnovat samotnému výkonu poslání vlastní firmy.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/