58/13 Návrh technické vyhlášky o účetních záznamech; T: 26.4.2013

Materiál obsahuje návrh novely technické vyhlášky o účetních záznamech, jejímž cílem je především zajištění souladu a postupného naplňování cílů účetní reformy veřejných financí; změny legislativně technického charakteru v souvislosti se zavedením Pomocného konsolidačního přehledu a prvním sběrem těchto dat do centrálního systému účetních informací státu; implementace směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států; změny legislativně technického charakteru v souvislosti s rozšířením Pomocného analytického přehledu pro účely účetní konsolidace státu a zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/