58/10 Zabezpečení personální potřeby pro provoz Říčních informačních služeb u Státní plavební správy; T: 29.3.2010

Materiál byl zpracován na základě potřeby zajištění plnohodnotného provozu Říčních informačních služeb v ČR v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných Říčních informačních službách (dále jen „RIS“) na úrovni Společenství.

Ministerstvem financí nebyla akceptována požadovaná rozpočtová opatření v průběhu roku 2009 k zajištění plnohodnotného provozu systému RIS, spočívající v úpravě závazných limitů regulace zaměstnanosti zvýšením limitu počtu zaměstnanců o 6 osob, zvýšením limitu prostředků na platy o 1 749 tis. Kč a zvýšením povinného pojistného placeného zaměstnavatelem o 579 tis. Kč a převodu do FKSP o 35 tis. Kč, a to ani při vykrytí finančních prostředků z vlastních zdrojů kapitoly 327 – MD.

Proto se tímto obrací Ministerstvo dopravy v souladu se stanoviskem Ministerstva financí na vládu se žádostí o předmětnou úpravu závazných limitů regulace zaměstnanosti.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/