58/23 Návrh vyhlášky o terapeutických programech;T:27.4.2023

Vyhláška o terapeutických programech je prováděcím právním předpisem k zákonu o silničním provozu. Vyhláška vychází z navrhované novely zákona o silničním provozu a rozpracovává podmínky pro terapeutické programy. K 1. 7. 2023 by měla nabýt účinnosti ustanovení, která se týkají obsahu a provádění kvalifikačního kurzu pro lektory, závěrečné zkoušky pro lektory, požadavků na akreditovaný psychoterapeutický výcvik. K 1. dubnu 2024 by měla nabýt účinnosti ustanovení, která se týkají obsahu a provádění terapeutických programů, počtu účastníků, výše úhrady za účast na terapeutických programech, paušální částky náhrady nákladů a bližší podrobnosti jejího poskytování, obsahu a rozsahu průběžného vzdělávání lektorů, vzor certifikátu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 4. 2023.