58/21 Návrh Programového dokumentu IROP pro období 2021-2027; T:11.5.2021

IROP v období 2021-2027 úzce navazuje na IROP 2014-2020, jehož základní principy, ověřené postupy a úspěšné nástroje přebírá a dále rozvíjí. Hlavním cílem podporovaných intervencí je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel se zřetelem na vyvážený rozvoj území a se zohledněním různorodosti potřeb v jednotlivých typech území.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 5. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/