57/17 NV o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu; T: 2.5.2017

Hlavním cílem předložené vyhlášky č. 341/2014 Sb. je aplikovat změny, které nastaly po zrušení některých směrnic Evropského parlamentu a Rady a které také vyplynuly z nahrazení těchto směrnic nařízeními Evropské unie. Zároveň vyhláška reaguje na novelu zákona. Z těchto důvodů nelze očekávat, že by vyhláška byla v konfliktu s některým platným právním předpisem.

Související soubory

/jak-na-